is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

schijnt een beetje geblesseerd te zijn. Sorry! Maar ik kom hier niet om beleefdheden te bewijzen. Ik deel U mee, dat U allebei gearresteerd zijt en zoo spoedig mogelijk naar de gevangenis zult worden overgebracht " <f

„Naar de gevangenis .. .? Maar meneer Winter ..

be^on mevrouw Krol.

Geen woord!" onderbrak Herman haar op bevelenden toon, „anders krijgt U ook zoon muilband voor! De vier heeren verzoek ik tegen de muur op de grond te gaan zitten; de dames mogen elk op een stoel plaats nemen. Mevrouw Krol, steek uw armen eens even naar achter , .. jawel... nee niet protesteeren, dat helpt U toch niet. .. zoo ... juist" en een volgend oogenblik had een der rechercheurs op een wenk van Herman die dame ook de handen op den rug geboeid. „Zoo, gaat U daar nu maar op die stoel zitten. Nee," sprak hij, „zooveel pijn doet dat niet," toen ze begon te weeklagen, „het is een beetje ongemakkelijk, maar dat is ook de bedoeling en het went heel gauw. En Madame Thérèse gaat U maar hier zitten op deze stoel. U heeft blijkbaar een gekwetste arm. Leg bij haar de boeien maar om de enkels," sprak hij tot den rechercheur, die al weer met een ander stel van die dingen gereed stond, „en haal de ketting maar door de sporten van

de stoel," . # „

„Ah, mais monsieur Winter, je vous assure ... begon de fran9aise huilerig, terwijl ze aan de stoel werd vastgeklonken.

„Mond houden!" beval Herman.

Hij keek het vertrek eens rond en weerhield nu toch slechts met moeite een glimlach.