is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

schrijven, bijvoorbeeld over President Roosevelt of over de vrije stad Dantzig, alles wilt weten wat de Hollandsche bladen daarover berichten, dan wend je je tot zoon bureau. Daar zit een legertje van juffertjes met scharen en die doen niets dan „alsmaar lezen, lezen, lezen, ze snuffelen alle tijdschriften, periodieken en kranten, die ze maar te pakken kunnen krijgen door en zoodra ze nu maar zien staan „Roosevelt of Dantzig" knip, knip, dan gaat dat bericht er uit en al die knipsels krijg je dan thuis gestuurd. Goed. Nü zijn er in ons land een heeleboel particuliere informatiebureaux, die er detectives op na houden. En vrijwel al die informatiebureaux zijn geabonneerd bij zoo'n uitknipbureau voor alle berichten, waarin sprake is van geheimzinnige verdwijningen, spookhuizen, zonderlinge ouwe juffrouwen, wonderlijke kluizenaars, enzoovoorts ...

„En nu lijdt het geen twijfel of dat artikeltje van dat enthousiaste lid van die Reisvereeniging over de Vreesewijck, heeft via zoo n uitknip-bureau, ook die informatiebureaux en vervolgens de detectives bereikt. En zoo pienter waren die menschen toen ook wel, dat ze de mogelijkheid inzagen van het bestaan van eenig verband tusschen de falsificaten en dat zonderlinge kasteel. Alleen, ze misten iets, wat je in zoo'n geval in de eerste plaats noodig hebt. De flair! Ze merkten heelemaal niet, waar ze in terecht waren gekomen en zoo viel de een na de ander, als slachtoffer van zijn argeloosheid! Eerst Peters alias Uriah Brooks, die overigens nog de meest pientere was, toen juffrouw Langemeier, alias Signorina zoo en zoo, vervolgens meneer Haringman, alias Platzoetski en ten slotte van Gils, alias O Marrick.