is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan dood water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mer loopt eens bij zijn huisjes langs. Er staan weer drie onder de kap. Met de twee die al klaar zijn, maakt dat vijf. Zou hij Schraal opdracht geven er nog twee te bouwen? Zijn geld is op. Maar hij kan best een hypotheek op deze panden nemen. Als de polderjongens hier straks komen, zal het geld, in huizen belegd, dubbel en dwars zijn rente opbrengen. Bakker Bode laat een nieuwe oven bouwen, tweemaal zoo groot als zijn oude. Hij zal klaar zijn voordat de nieuwe klanten op het eiland komen wonen. En Wouters uit de Willem Barendsz slaat met de vlakke hand op zijn knie. De speculatie lukt. Hij heeft zijn gelegenheid niet voor niets laten verbouwen. Een kast van een herberg is de Willem Barendsz geworden. In de gelagkamer kan een paard en wagen rondrijden. Boven zijn twintig kamers met stroomend water, warm en koud. Dit is een hotel, waar je de Koningin zoudt kunnen ontvangen! Zoo verschilt het inzicht over de afsluiting bij deze en die, al naardat men schade ducht of hoopt op winst.

Meun vreest tweeërlei schade. Als Urk geen eiland meer is, is Urk Urk niet meer. Dan komt de wereld en dan zullen er velen worden verleid. Zooals Meun denkt, denken velen. Dominee Smitskamp niet. Urk mag wel eens in de smeltkroes, zegt hij. Het zal goed zijn als de wan eens over de dorschvloer gaat. Dan zal de droesem worden afgescheiden. Het kaf zal verstuiven op de wind. En daarna zal het koren volkomen goed zijn en het goud zuiver blinken.