is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan dood water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de afslag is fijne muziek. Een paar weken zoo, dan is de schuld bij bakker, slager en kruidenier gedelgd. Een paar maanden, dan zijn de juffrouw en de luiermand betaald. Een heele zomer zoo, dan zijn ze voor een vol jaar uit de zorgen!

Daar wordt een briefje aangeplakt aan het bord van de afslag. Net zoo'n briefje verschijnt in het kastje bij het raadhuis.

„In herinnering wordt gebracht, dat de bepalingen „inzake het visschen met de kuil door vaartuigen met „mechanische krachtvoortbrenging, destijds uitgevaardigd voor de Zuiderzee, thans in hun geheel „van kracht zijn voor het IJselmeer. Overtreding „van deze bepalingen wordt gestraft met "

Het treft Riekelt als de bliksem. Het werkt op heel het eiland als een donderslag. Krasse woorden rollen over het raadhuispleintje.

„Daar heb je het al," hoont de eenig overgebleven socialist. „Verleden jaar durfden ze je niet aan. Er waren verkiezingen op komst. Toen moesten ze jullie te vrind houden. Nou zit de burgemeester in de Staten en Colijn is minister. Jullie hebben daar best aan meegeholpen. En je hebt een complimentje gekregen in je krant. Over de onverbreekbare trouw van Urk ging dat. Lekker ben je. Nu kunnen de heeren je missen, en daarom krijg je de das om."

De man krijgt niet veel asem. De S.D.A.P. heeft volstrekt afgedaan op Urk.

Maar voor bukken en gehoorzamen zijn de visschers ook niet klaar.