is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan dood water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragen. Wie zijn het, die zulke snoode plannen koesteren?" „Allemaal, dominee," vertelt de burgemeester. „De heele vloot zeilt morgen uit. U zult huis in huis uit moeten loopen om uw sermoen te houden, het heele dorp door. Dat speelt u niet klaar vannacht."

„Als Dienaar des Woords kan ik zulke gedragingen toch niet zonder protest gedoogen. Ik mag ze niet zonder waarschuwing laten begaan! De kerkeraad "

„Er zijn ook ouderlingen bij!"

De predikant is verslagen.

„Preekt u er Zondag maar eens over!" raadt de burgemeester. „Zondag?! Het is nu Maandag; dat duurt een volle week!" „Dominee," raadt de burgemeester, „houd u nu rustig. U bent hier nog maar kort. Ik vier straks mijn zilveren jubileum op Urk. Ik ken de Urkers. Hier helpt geen redeneeren tegen; hier helpen geen bijbelteksten en geen preeken zelfs. Dit moet uitrazen.... Straks kunt u wat doen. Misschien Zondag, misschien volgende week. Nu niet."

De predikant wil er niet aan.

„Ik begrijp dit niet. Het sabbatsgebod houden ze op een bijna joodsche manier. Hoe kunnen ze dan tegen dit gebod zoo ingaan "

„Misschien omdat ze in dit opzicht ook een tikje joodsch zijn," spot de burgemeester fijntjes.

„Hoe bedoelt u?"

»De Joden waren ook niet de gedweeste elementen als ze onder vreemde vorsten stonden."

„Vreemde vorsten! Dit is toch onze eigen van God gestelde overheid!"