is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan dood water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 : i en 2. „Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan uit God en de machten, die er zijn, die zijn van God verordend. Alzoo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen." De schare luistert met de verstilde aandacht van elke Zondag. .... „Dit was een boodschap van Paulus aan de Christenen in Rome," begint de predikant zijn preek. „Het is ook een boodschap van God aan ons, een gebod van den Allerhoogste. Het geldt, het klemt voor de concrete situatie van deze tijd en van dit eiland! De overheid, onze regeering, heeft van God haar autoriteit. Om Zijnentwil moeten wij haar gehoorzamen, al druischen haar eischen ook vlak in tegen ons willen en begeeren, tegen ons verstand en ons rechtsgevoel. Als wij haar wederstaan, wederstaan we God. We halen het oordeel over ons...."

De hooge stem van den jongen prediker snerpt door de ruimte. Hij wil zijn hoorders op het geweten binden, dat het steilste orthodoxisme geen waarde heeft, als Gods geboden zoo grof veronachtzaamd worden.

Ondoorgrondelijk, strak en effen blijven de stoere koppen onder de preek.

Bij het uitgaan van de kerk kijken sommige visschers elkander met een knipoog aan.

In de volle kamers luidt het oordeel: we zijn er niet op vooruit gegaan met dezen dominee. Wat voor tekstverdeeling was dat vanmorgen, en waar bleef de toepassing? En wat gebruikt hij een vreemde woorden. Concrete situatie, wat beteekent dat?