is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooverlantaarn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden kon. Ze nam deze beesten mee naar school en vertelde

er de kinderen van.

Ze had ook verteld, dat in den Kerstnacht alle dieren spreken konden. Harm van 't Grootenhof had gezegd: — Hij wou met Kerstmis den heelen nacht in den stal blijven en het dan zelf eens zien. — Was dat nou verstandige praat voor een schooljuffrouw? —

Ze ging met Billeman biljarten in „Het Hof". Dit was al vlak op de grens van het ontoelaatbare. — Billeman moest wijzer zijn — zei men, — maar dat kleine, fiérige ding wond

hem om haar vinger. —

— „Fiérig" was een specifiek Heerenhaghensch woord, afgeleid waarschijnlijk van het Fransche „fier en gebruikt in de beteekenis van „eigengereid", „ongezeglijk", maar altijd met een toets van bravoure... van panache.

Floortje biljartte dus in „Het Hof" en vond het verrukkelijk. Het zachte klikken van ivoor tegen ivoor begéerde ze, zooals ze de zachtheid begeerde van Pantaloons vel en de koelte van gras tegen haar handen en wangen en de scherpe, prikkelende koude van water tegen haar naakte lichaam en de golving van korenvelden en het ruischen van dennebosschen en de veerkracht van mos onder je voeten en den doffen plof van vallende kastanjes in den herfst en het ritselen van dorre bladeren en zooveel... zóó veel. Zooals ze, smartelijk soms, het donker gezicht van den kermisjongen begeerde en het droomend terugriep.

Haar duidelijk getoonde voorkeur voor meester Winter was eigenlijk al een maatschappelijk vergrijp. Men duldde meester Winter, maar men ging niet met hem om.

IQ

Tooverlantaarn.