is toegevoegd aan uw favorieten.

Een martelaarskroon voor Joris Praet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een gewalst gazon, doch klinken deed het. En Madje was juist weer in rust en evenwicht en de grootmoeder eenigszins uitgepraat, toen de neven Grauwenhingst nog kwamen, betrekkelijk laat op den avond, zooals ze wel meer eens deden. Toen had Madje haast haar spel nog verspeeld en aan David en Edmund de troef in handen gegeven, dat Koos Klapheks meisje achter zijn rug zich vroolijk over hem maakte. Want de zoons van Grauwenhingst deden den aannemer zoo meesterlijk na, zij kenden, zooals thans bleek, zoo precies zijn woordkeus en zijn stembuiging, dat Edmund Visser en de zenuwachtig overspannen grootmoeder in een f o u r i r e geraakten. Zoo voortreffelijk was deze nabootsing, welke in niets overdreef, dat de leelijkste sneers voor Koos verkieslijker zouden zijn geweest. Madje moest zich alles, wat maar droevig, naar, en akelig was, voor den geest halen, om strak te kunnen blijven. En toen zelfs Veronica op een oogenblik het uitproestte, lachte Madje mee.

Terstond na dezen beslissenden avond nam Madje de geheele leiding in handen. Zij beduidde Koos, dat hij accès moest vragen bij haar grootmoeder, om daar aan huis te mogen komen. Hij moest nu visites gaan maken bij Praet en bij Grauwenhingst, en op Wittensteen; zij zou er voor zorgen, dat hij overal aardig ontvangen werd. Hij moest er om denken, dat hij niemand tegensprak, en alles mooi vinden, maar niet onnoozel doen over de collectie Grauwenhingst, want de neven hadden liever, dat men den mond hield, dan dat men onbenullige dingen zeide. En als ooit oom Gabri of een ander 't gesprek op burgemeester Aadje bracht, dan moest Koos onmiddellijk verklaren, dat hij de houding van zijn oom allerminst had goedgekeurd.

En Koos gehoorzaamde als een gediplomeerde politiehond. Hij bekeek alles door Madjes bril en zij zorgde wel voor roze glazen. Als men haar thans hoorde, bestonden er geen uitnemender menschen dan de leden van haar geslacht, uitblinkend door geboorte zoowel als door zielenadel en goedheid des harten. Zij vond voor elk een passend adjectief: haar grootmoeder bezat een sterken,