is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was een beetje overeenkomst tusschen hem en haar. Ook op het gebied van den godsdienst.

In vroeger dagen was uit Kopenhagen de boodschap gekomen in Nydorp, dat de Roomsche godsdienst afgeschaft was. De bevolking had zich tegen deze verandering niet verzet, gewoon als men was, alles van de hooge heeren aan te nemen. In Nydorp was het, als in het grootste deel van Denemarken, dat de plattelandsbevolking gebukt ging onder de macht van den adel en dat men had te slikken, wat de edelen aanboden. Men ging in Nydorp dus in het vervolg naar de Protestantsche preek luisteren, zooals men vroeger ter mis was getrokken, uit sleur, zonder belangstelling. Van toen aan hoorde ieder tot de officiëele staatskerk. De overgang was niet uit eigen beweging geschied. Het waren flauwe Protestanten, wat vroeger flauwe Roomschen waren geweest. Ieder in Nydorp scheen het woord van den Prediker in praktijk te brengen: „Wees niet al te rechtvaardig, en wees niet al te goddeloos." Dat was in Olga's en Schuitemans dagen al geslachten na geslachten zoo geweest. Niet alzoo met Frits Schuiteman, den rijksten boer uit het heele dorp. Die hoorde tot de fijnen. Strak in de leer, kort in levensregels, streng in alles, al kon hij er in het dagelijksch leven menig grapje doorgooien. En daar waren nu moeder en dochter Gratama voor jaren in het dorp gekomen, die dadelijk lieten zien, dat ze óók tot de „fijnen" behoorden. Dat was een punt van overeenkomst, zelfs van toenadering geweest. Als het erop aan kwam, een meening in kerkzaken uit te spreken, dan wisten ze vooraf, dat ze het met elkaar eens waren, al spraken ze elkaar haast nooit.

De „fijne" boer, man van midden veertig, die het leven kende, had na zijn gesprek aan den rand van het bosch met juffrouw Olga, het onervaren meisje, dat pas in het leven kwam kijken, veel nagedacht. Toen hij haar na eenige weken op straat weer ontmoette, bleef hij bij haar staan en vroeg: „Ik zei dat laatst bij het bosch eens uit de grap, juffrouw Olga, maar omdat je ant-