is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden te doen, voelde ik, dat ze die vragen liever niet had, en ik vroeg dus niets. Alles wat vader en moeder van vroeger betrof, is met een sluier van geheimzinnigheid voor me omwikkeld. Ik heb er zelfs wel eens aan getwijfeld, zonder eenigen grond voor dien twijfel te hebben, of vader wel mijn vader was. Elke maand kwam er honderd gulden. Daarvan hebben moeder en ik hier die tien jaar geleefd. Van wien komt dat geld? Ik weet het niet. Er wordt in het dorp gemompeld, dat we rijk zijn, en geld hebben opgepot. Nu weet je de waarheid." „Och, Olga, dat ik den adel verafschuw om de onderdrukking, waarin heele geslachten geleefd hebben, de goeden niet te na gesproken, dat weet je. Ik ben de eenige grondbezitter hier in de omgeving, die nog niet door de heeren gedwongen is, voor een laag prijsje een deel van zijn bezittingen af te staan. Van mijn vruchtbare akkers zouden ze graag een wildernis maken, om wat meer jachtterrein te hebben in den herfst. Ik blijf weigeren. Dat kan ik, omdat ik wat bestellen kan. Want ik ben heel rijk. Dat geld jou niks schelen kan, weet ik. Om het geld wil je me niet. Wat zie je dan wèl in me, waarom je met me zou willen trouwen?"

„Omdat je een man bent, Schuiteman! Je staat, waar je staat! Je hebt een wil. En je meent je godsdienst. Hoeveel er tegen is, een juffrouw op een boerderij over te poten, ik zou den stap met vrijmoedigheid aandurven. Toen ik naast het bosch op dien paal geleund stond, waar die spottende ruiter tegen me stond te fleemen, half dronken als hij was, overdacht ik juist mijn toekomst. Ik vroeg den Heer, of Hij mij duidelijk den weg wilde wijzen, dien ik nu op moet na moeders dood. Als meisje wist ik, dat mijn taak was, voor moeder te zorgen. God sprak tot Abraham, God spreekt ook tot mij. Heel duidelijk zelfs. Ik weet in groote dingen steeds, wat ik doen moet. En toen ik daar stond op dien dag van de jacht, bad ik: „Heer, geef Gij me den weg aan, dien ik van nu aan te volgen heb." Een paar minuten later klonk je vraag in mijn ooren, en tegelijk sprak een stem