is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

Wilskracht of blaf

Hgf Universiteitsleven behield voor Schuiteman nog steeds zijn bekoring. Er werd in die dagen door het heele land veel gepraat over een vreemdeling, die in de hoofdstad op last des konings aan het werk was om goud te maken. Geld was in Denemarken noodig. Ook de koning kon er wat bij gebruiken. Men sprak echter van veel geld, dat door dezen avonturier verknoeid werd door de lichtgeloovigheid van den koning, in wiens gunst de man stond. Ook werd er gemompeld over s konings bijgeloof en het bezweren van geesten. Men wist het rechte niet. Nu zou de vreemdeling een lezing houden voor professoren, staatslieden en studenten, om een deel van zijn uitvindingen bekend te maken. Natuurlijk om meer vertrouwen bij de mannen der wetenschap te wekken en zoodoende meer geld te krijgen om verdere onderzoekingen in te stellen, die tot heden toe in een kamer van het paleis gehouden waren, maar waarvoor hij nu een afzonderlijk laboratorium aan de Academie wenschte. De lezing werd gehouden. Veel geleerdheid verkondigde de man, vooral over scheikunde, t Regende scheikundeformules. Maar hij toonde geen goud, dat hij al gemaakt had. , . , Toen de vreemdeling zijn betoog ten einde had, verhief

hij zijn stem, en riep uit:

„Mijne heeren, u ziet, de zaak is gevonden. Alleen ontbreekt een ruim laboratorium. Dit alles heb ik voor Denemarken gedaan. Ik ben bereid mijn verder leven te wijden aan dit werk. Dan zal ik de resultaten alleen aan Denemarken gunnen. Mocht een der aanwezigen iets te vragen hebben, ik ben bereid alles te beantwoorden. Dat was bedoeld voor den scheikunde-professor, een