is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eén deur hoor, en als je er in bent, dan gaat het net als met de muis in een ratteval: je moet er uit waar je in gekomen bent."

Een beetje verlegen om zijn groote domheid, ging de student nu de goede deur uit om zijn tabak te halen. Nauwelijks was hij buiten de deur en had die achter zich dichtgeslagen, of hij draaide den sleutel om, en deed den boom er dwars voor: de twee muizen zaten in den ratteval. Even floot het jongmensch zacht op de vingers. Hij keek turend over het water van de zee en luisterde. Daar naderde van den zeekant een vaartuigje met een zeil op. Het kwam aan den aanlegsteiger stil te liggen. Vijf mannen sprongen er voorzichtig uit, en fluisterden wat met den student. Die ging hen weldra voor naar het fort, de wacht voorbij, de deur in en de gang door. Achter hem waren de zoogenaamde visschers in soldaten veranderd. De eene had een lantaarn in de hand. De student kwam achteraan, en nu namen de soldaten de leiding. Een gang door, een trap op, weer een gang. Daar ging een deur open, en de commandant, die eens kwam kijken, had nog geen voet buiten zijn huiskamer gezet of vier stevige armen hadden hem te pakken om hem te binden. Terwijl hij zich uit alle macht verzette, schopte en sloeg, duwde een der soldaten de deur der huiskamer weer dicht, en posteerde zich ervoor, de andere jongens konden dien vent wel baas. Maar de man had een mes getrokken, en verweerde zich uit alle macht.

„Houd je gemak nu, vaderman," zei er een, „en jou zal niks overkomen. Je bent overrompeld en hebt maar toe te zien, wat we doen."

Nog even spartelde de oude man tegen, maar het duurde niet lang, of hij lag aan handen en voeten gebonden op den vloer.

„En als je het waagt te schreeuwen, krijg je nog een prop in den mond ook," werd hem toegevoegd. „Ziezoo, jongens, nou gauw gehandeld. Het heele regiment van de Drieschoor zit gevangen en gebonden."