is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zee te storten. Een paar boomen, indertijd door den commandant eigenhandig gepoot, waren al flink opgeschoten. Er liepen een paar slingerpaadjes door. Ook was er wat gras, en door de boomen wat schaduw in den zomer op de eenige natuurbank, die ongeveer midden in den tuin stond. Dit tuintje was niet anders te bereiken dan uit het venster van meneers kamer, want aan beide kanten sloten de hooge muren van de vesting den toegang af, doordat ze op den rand van de rots gebouwd waren. De commandant had net zoo lang aan het raam in de groote kamer gewerkt, tot het ding in een soort draairaam veranderd was, zoodat het ook als deur kon dienst doen. Alleen in den winter, die heel lang duurde op de Drieschoor, was dat draairaam een bezwaar. Dan zat het tegen wind en tocht dichtgespijkerd aan den binnenkant, en er was niet te veel licht in de kamer. Maar nu de commandant, tegen het uitdrukkelijk bevel in, den gevangene een lamp gaf, was dit ook niet zoon groot bezwaar meer. Met de winterstormen kon het er aardig spoken, maar bij alle afgeslotenheid van de wereld hadden ze daar met elkaar een zeker veilig gevoel. De menschen konden hen geen kwaad doen. Landlooperij kwam niet voor. De zee kon hen niet bereiken, want die kon de hoogste golven niet hoog genoeg opzweepen om tot aan de rotsen van den tuin te reiken, en de muren van het eeuwenoude gebouw waren zoo stevig, dat de wind er geen vat op scheen te hebben. Ze zaten er veilig, den heelen winter, maar opgesloten. Slechts van een paar zomermaanden konden ze genieten. Dat deden ze dan ook volop. De afgeslotenheid van vroeger, waarbij er eigenlijk drie groepen van levens op het eiland geleefd werden, was verdwenen. Wel was er geen gemeenschap tusschen de wacht beneden aan de poort, die zich in de laatste jaren al heel weinig van den commandant aantrok, en de overige bewoners van het fort, maar die anderen vormden nu ook maar één familie meer. De gevangene had langzamerhand een eigen plaats in die