is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat men in Indië moet doen en laten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet zal men denken dat ge iets te verbergen hebt. Bovendien had men alles al lang uitgevischt en gecombineerd. Een aanbevelingsbrief, de ontdekking van een gemeenschappelijken kennis of familielid in den achtsten graad of welk aanrakingspunt ook, is in staat anderen gerust te stellen omtrent uw bedoelingen en identiteit.

Vrees niet onbescheiden te zijn of teveel aandacht voor uzelf te eischen door te praten; uit vijf minuten zwijgen kan een vreeselijk conflict ontstaan of een vijandschap voor het leven.

Men zal u dankbaar zijn voor confidenties en die in gespannen aandacht aanhooren, want ze vormen weer stof tot verdere conversatie. Desondanks heeft elk gesprek plaats onder de nadrukkelijke garantie van vertrouwelijkheid.

De meeste gesprekken die men met u aanknoopt en de meeste informaties die u ongevraagd verstrekt worden, geschieden onder de voorafgaande waarschuwing dat dit alles strikt onder u beiden zal blijven.

Ge moogt dit niet anders aanvaarden dan op een basis van reciprociteit. Wanneer ge alles voor kennisgeving zoudt incasseeren, zoudt ge den grooten algemeene conversatie-pot bestelen en u aldus moreel buiten de gemeenschap plaatsen.

Bij dit alles past de goede raad dat ge u uitsluitend tot feiten bepaalt. Het uiten van meeningen, het formuleeren van commentaar is niet aan te bevelen, aangezien die meening en dit commentaar straks, in menschelijkerwijs verbroken verband met de u toegedragen feiten, op uw rekening geschreven zullen worden.

Er blijft immers een ruim terrein voor meening en commentaar over op de gebieden der algemeen