is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat men in Indië moet doen en laten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekkelijke veiligheid, schoon zonder eenigen waarborg van de hoteldirectie of mijzelf, uw kostbaarheden achter slot laten.

Uw kamerbediende is gaarne bereid alles uit te pakken en op te bergen. Ge zijt hem een bepaalde som aan fooien verschuldigd. Voorts kunt ge rechten doen gelden op een kan met ijs water voor nachtgebruik, en als uw kamerbediende, die straks optreedt in de dubbelrol van restaurantkellner tevens, uw gemoed begrijpt, dan zal hij bereid zijn al wat u aantrekkelijk voorkomt op de diner- of lunchtafel, zooals vruchten en taart, naar uw kamer te brengen.

Over de Indische badkamer, waar men water uit een gemetselden bak in emmers over het hoofd uitstort, zijn al vele boeken geschreven; nergens echter zag ik met voldoende klem gewaarschuwd tegen de gevolgen van met-bloote-voeten loopen wanneer die niet goed zijn afgedroogd. Dan ontstaat namelijk een akelig jeukende ontsteking op die plekken waar de watervogels zwemvliezen hebben. Het middel tot voorkomen daarvan is, behalve goed afdrogen, het poeieren van de voeten. Ik beweeg mij nooit anders door Indische bad- of slaapkamers, en begeef mij nooit in mijn sokken dan, gelijk het schaap in het kinderslaaplied „met witte voetjes".

Mij vleiende met de hoop dat ik, door dezen wenk, een wit voetje bij den lezer verworven heb, ga ik voortmet mijnconfidenties, die nu van steeds intiemer aard gaan worden en langzamerhand het karakter krijgen van alkoof-geheimen.

Uw „gemakken", dat wil zeggen uw badkamer met neven-gelegenheid, zijn met open gaten verbonden met diezelfde buitenlucht waarin dergelijke openingen bij uw naaste buren uitmonden. Hier geldt dus dezelfde waarschuwing als voor uw voor-