is toegevoegd aan uw favorieten.

De voorhistorische mens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een samenvattend, als het ware synthetisch, schema van sympathetische magie.

Ook in de grot van Marsoulas (Haute Garonne) heeft men soortgelijke wonderlijke anthropomorphe figuren gevonden. Wellicht moesten ze duivels voorgesteld hebben. Hetzelfde kunnen wij zeggen van de afbeeldingen in de grot van Altamira (Spanje).

Behalve als parietale schilderingen, kent men de anthropomorphe tekeningen ook als „ornamentaties" op stukken rendierhoorn of been (o.a. uit de grot des Fées), op commandostaven (o.a. uit de abri Mège, nabij Teyat, Dordogne) en op gewone(?) stukken steen (o.a. die uit Lourdes). Vooral het feit, dat de afbeeldingen eveneens op de commandostaven voorkomen, doet ons nog sterker dan ooit vermoeden, dat de anthropomorphe figuren in verband gedacht moeten worden met de magie.

En last not least treffen wij onder de rotswandschilderingen en -tekeningen allerlei mogelijke wapens aan, welke de mens in staat gesteld hebben om het zo begeerde wild te bemachtigen. Hieronder zijn wel de knotsen, lansen, spiesen, pijlen, bogen en boomerangs de bekendste. Vooral de laatst genoemde. Hiervan geven de palaeolithische schilderingen en tekeningen ons meer dan één vorm te zien, waaronder één van gebogen gedaante, welke typisch geacht wordt voor de boomerangklasse.

Bekend als één der hoofdwapens zowel in Australië als in Azië, Amerika en Afrika inclusief het oude Egypte, moet dit type wel als heel oud gequalificeerd worden. De meeste dezer zijn van het niet-terugkerende soort. Dit geldt eveneens voor Australië, het land der boomerangs, waar het weer-bij-den-werper-terugkerende type vrij zeldzaam is.

Hoe het moge zijn, naar analogie van de tegenwoordig nog levende ,, boomerangbevolking'', kunnen wij niet alleen tot het besluit komen, dat de oermens met de desbetreffende rotswandafbeeldingen inderdaad een werpknots of boomerang bedoeld had, maar ook, dat wij de toestand min of meer benaderen kunnen, waarin de toenmalige palaeolithische mens zijn werpkunst uitgeoefend had.