is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug die Noord en Zuid vereent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't zij men stijgt of men daalt in wat dwingende tucht, de eendracht, die arbeid en geest overbrugt.

Ik prijs noch den klinker alleen, noch 't bestier,

noch d'idee noch de daad in afzondering hier,

maar die vlucht naar één doel en het reikend gebaar,

óver stilte en maalstroom! O! nadert elkaar!

( muziekstrofen )

't Zij gebukt in de kolken of 't hoofd naar de wolken

optrekkend ten strijd of ten feeste,

de Hoop in de rug en 't Geloof spant de brug,

maar de Liefde daartoe is de meeste.

Daarvoor is het water geweken terzij

tot de doortocht! De wallen vervloeiden —

En de weg ligt gebaand en mijn volk trekt nu vrij.

BEIDE KOREN:

Wij zien het! maar zegt hoe dit groeide!

(muziek bij begin en ende)

DE OPZICHTER:

Voor 't opzicht past, o hooge Vrouwe,

geen kennis slechts, doch 't onderschouwen,

vóór nog te delven of te bouwen,

nauwlettendheid.

Wij hebben hier geen steen ter plaatse van Willemsdorp naar het Bredasche,