is toegevoegd aan uw favorieten.

Avontuur in Sowjet Rusland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarschijnlijk ja, al had hij nu een Poolschen pas, die in orde was. En toen de vergeefsche speurtocht naar de „ehemalige woning van dien kerel, die, zooals een wantrouwige hospita na lang aarzelen verzekerde, circa een dag of tien geleden was vertrokken, nadat hij zijn huurschuld had betaald en haar zijn boeltje cadeau had gedaan. En nu zat hij geslagen en teleurgesteld in „Tary Bary", omdat hij Berlijn nog niet had kunnen verlaten, alhoewel hij wist, dat het zoeken van een rnensch, waarvan alleen het signalement bekend is in een stad als Berlijn, gelijk staat met het zoeken naar de befaamde speld in den hooiberg.

De zanger had met inspanning van al zijn adem „Die schwarzen Augen" beëindigd. De balalaika's zwegen abrupt, het in Russische hemden gestoken strijkje stak dorstige handen uit naar glazen bier. In de plotselinge stilte klonk het gepraat der aanwezigen luid op.

Een hand schoof het zware bruine gordijn voor de deur terzijde. In het lokaal stapte een kleine man, gekleed in een wit Russisch hemd, een zwart colbertje en een paar hooge kaplaarzen. Een uniformpet van duistere afkomst stond scheef op zijn hoofd. Over zijn arm hing een stapel kranten, waarvan hij er één uitnoodigend in het rond zwaaide. „Die Weisse Fahne" riep hij luid. „Orgaan van het All-Russische comité van nationaal-socialisten; leest de waarheid over het barbaarsche soviet-régime! Twintig pfennig het stuk!"

Hier en daar tastten de aanwezigen met hun hand in hun vestzakjes. De man liep kriskras door het café, verkocht zijn „Weisse Fahnen". Af en toe wisselde hij een paar Russische woorden met zijn klanten, waarvoor hij bij iedere verkochte krant statig front maakte en zijn gestrekten arm schuin in de lucht stak.

Bij Indix gekomen, hield hij uitnoodigend een krant in de hoogte. Deze schudde afwijzend het hoofd. De man stapte daarop langs zijn tafeltje om een gezelschap te bereiken, dat achter hem zat, en vanwaar den krantenverkooper in het Russisch iets was toegeroepen.

Toen de man langs Indix' stoel schoof, wendde deze zich eenigszins naar den zijkant en onopvallend wierp hij een