is toegevoegd aan uw favorieten.

Avontuur in Sowjet Rusland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straathoek nu bereikt en sloegen de Tauentzienstrasse in. Indix rende de donkere straat uit, hield haastig in bij den hoek en zag de vier Russen rustig voortwandelen. Hij volgde hen op een tiental meters afstand, steeds zorgend hen niet uit het oog te verliezen en toch zooveel mogelijk schuil blijvend om te voorkomen, dat zij als zij zich omdraaiden hem direct zouden moeten opmerken. De mannen liepen langzaam verder, staken de straat over en bleven staan praten op het trottoir rond de Gedachtnisskirche. Daar schenen zij afscheid van elkaar te nemen. Prokokioff wuifde den anderen losjes een groet toe, knoopte zijn jas dicht en liep met vluggen pas verder. Indix volgde hem aan de overzijde vaii de straat en zag, dat hij de Kurfürstendamm opwandelde in de richting van café Kranzler. Ook Indix stak nu de straat over. Prokokioff wandelde snel door tot een halte van de autobus, hield daar plotseling in, draaide zich om en keek in Indix' richting den rijweg af. Op korten afstand naderde een autobus. De chemicus zag tegen de huizenrij gedrukt, dat Prokokioff op de bus stapte en meteen de trap opliep om boven ongestoord te zitten. Op het zelfde moment schoot Indix naar voren en nog voor Prokokioff de trap geheel op was, stapte hij in de autobus en ging zitten op de bank aan de zijde van den uitgang. Van deze plaats kon hij zeker zien wanneer Prokokioff van de bus zou stappen.

De bus reed snel de Kurfürstendamm af. Bij iedere halte keek Indix tersluiks door het raam, of Prokokioff niet uit zou stappen, maar halte na halte werd gepasseerd, passagiers verlieten den wagen en nieuwe kwamen binnen, en Prokokioff was niet te zien. Dr. Indix begon er al aan te twijfelen of de Rus zich überhaupt nog in den wagen bevond. Eindelijk bereikte de bus haar eindpunt: Bahnhof Halensee. De bus was bijna leeg.

Indix bleef zoo lang mogelijk zitten en juist toen hij maar wilde opstaan en met verbeten woede vaststelde, dat hij Prokokioff voor den tweeden keer uit het oog had verloren, kwam de Rus langzaam de trap afstappen. Zonder den Hollander te bemerken stapte hij van den wagen en sloeg de richting in van de spoorbrug.