is toegevoegd aan uw favorieten.

Avontuur in Sowjet Rusland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weer verscheen in zijn fletse blauwe oogen die schittering van onverzettelijke wilskracht, nu wijzend op zijn woede over de omstandigheden, die zich tegen hem hadden gekeerd. Met een dunne spitse tong bevochtigde hij zijn dunne bleeke lippen. Het was duidelijk dat het zijn gewoonte niet was, zoo lang te praten.

„Enfin," besloot hij, „dat zijn zaken, die u niet interesseeren zullen. U zult terecht hopen, zoo spoedig mogelijk verlost te zijn van uw lastige gezelschap."

Dr. Indix protesteerde.

„Jaja," viel de man hem bruusk in de rede, „u bent van goeden wille. Maar u heeft met ons niets te maken en kunt moeilijk gevaar loopen als een hond te worden neergeschoten voor een troep menschen, die u niets aangaan."

Anjita had zwijgend toegehoord. Zij had van het gesprokene niet alles begrepen en keek verwonderd van dr. Indix naar den bleeken man. Haar lippen begonnen te trillen. Zij voelde, dat beide mannen over haar spraken.

Dr. Indix zag het bleeke angstige gezichtje.

„Monsieur," zei hij beslist, „u heeft volkomen gelijk. Maar ik voel mij verplicht te zorgen dat dit meisje veilig Rusland verlaat. Uw beweging gaat mij niets aan: ik heb geen enkele reden met haar doel te sympathiseeren of haar actie te steunen. Maar ik zal alles doen wat in mijn macht is om mademoiselle Woronoff te helpen. Yoorzoover ik dat in het kader van uw plan kan, eisch ik, dat u mijn medewerking vraagt."

De vreemde bezoeker had dr. Indix met een nieuwsgierige uitdrukking staan aankijken. Toen Indix had uitgesproken keek hij naar het meisje en zonder Indix te antwoorden vroeg hij haar iets in het Russisch.

„Ja," knikte Anjita.

De bleeke man gaf haar een paar aanwijzingen. Dan wendde hij zich tot Indix.

„Charascho, ik accepteer uw aanbod, omdat ik niet anders kan. Uw medewerking heeft mademoiselle Woronoff noodig. Het spijt mij onuitsprekelijk, u in onze zaken te moeten betrekken, maar ik kan u vertrouwen en zal het daarom doen. Het is de wensch van den leider dat hij Anjita spreekt. Hij