is toegevoegd aan uw favorieten.

Publiciteitsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INDELING DER KRANT.

De splitsing in rubrieken heeft noodzakelijkerwijze geleid tot differentiëring van de arbeid der journalisten, vooral wanneer de omvang van de krant de hoeveelheid arbeid steeds groter maakte. Bij de kleinere, provinciale bladen was het niet altijd mogelijk tot een differentiëring te komen, omdat daarvoor het werk op de meeste gebieden nog te gering was. Voor de meest uiteenlopende werkzaamheden was derhalve meestal één persoon aangewezen: de berichtgeving, het verslag-maken, het verwerken van de ingekomen kopij, het geven van beschouwingen en het samenstellen van den krant berustten in één hand. Meestal bleef die arbeid oppervlakkig, zodat routine en ervaring meer nodig waren dan grote kennis en bekwaamheid.

Uit deze veelzijdige arbeid is de eertijds befaamde all-round-journalist ontstaan, het handige manusjevan-alles, dat zich er wel doorheen wist te slaan. Erkend dient, dat vele vertegenwoordigers van dit type goed en vaardig werk hebben verricht. Echter is het werk hun ten slotte boven het hoofd gegroeid. De eisen, die de verzorging der uiteenlopende rubrieken stelde, werden op den duur te hoog, dan dat zij door één persoon konden worden vervuld. Vandaar de differentiëring van de arbeid, die onvermijdelijk moest leiden tot specialisering van de journalisten zelf. Heel vaak heeft men voor de kleinere kranten de oplossing gevonden, dat personen buiten het beroep staande, een deel van het werk overnamen. Voor de vergaderingen die verslagen moesten worden, voor uitvoeringen, voor boekbesprekingen, voor wedstrijden was het altijd wel mogelijk iemand te vinden, die het opknapte. Ook hier valt dikwijls te roemen, zo goed als dit geschied is, al deed het wel de opinie ontstaan, dat het journalist-zijn niet zo'n belangrijk werk was.