is toegevoegd aan uw favorieten.

Publiciteitsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teneinde het verkeer met de ons omliggende landen te vergemakkelijken, heeft er echter toe geleid, dat wij meer dan enig ander land kennis konden nemen van de ontwikkeling dier landen, dus ook van hun pers en publiciteitswezen. De taalbarrière, die tussen die andere landen onderling bestaat, bestaat voor ons land niet in die mate en het gevolg daarvan is altijd geweest, dat op allerlei gebied hier het vreemde, nieuwe, veel gemakkelijker ingang vond dan in die andere landen het geval was.

Aan de originaliteit van ons land heeft dit maar al te dikwijls schade gedaan. Ook is dit duidelijk te constateren bij de ontwikkeling van de pers in ons land, die uit de Franse, Duitse en Engelse allerlei overnam en zelf maar o zo weinig origineels schiep. Een markant gevolg voor onze pers is bv. geweest, dat men veel meer belangstelling aan de dag legt voor de gebeurtenissen in het buitenland. Weliswaar drijft onze geographische ligging er toe om ons daarvoor meer te interesseren, maar het gemak van de vreemde kranten te kunnen lezen, heeft ontegenzeggelijk daartoe zeer veel bijgedragen. Engeland is bijna geheel op telegrafische voorlichting uit andere landen aangewezen. De grote internationale persbureaux seinen naar de diverse landen in de regel in de taal van het land van afzending; naar Engeland echter seint men bijna uitsluitend in het Engels, om te voorkomen, dat de berichten daar óf niet vertaald kunnen worden óf hopeloos slecht worden vertaald. De export van Franse en Duitse kranten naar Engeland is veel geringer dan de import van Engelse in Frankrijk en Duitsland.

Wie de geschiedenis van de Engelse pers nagaat, vindt herhaaldelijk dat nieuwe vormen daar veel later werden ingevoerd dan elders het geval is. De aard is daar te lande in vele opzichten conservatief, wat voor een zeer groot deel er aan te wijten is, dat men