is toegevoegd aan je favorieten.

Rond shelter en kampvuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AVONTUURLIJKE JONGENSBOEKEN

Ingenaaid a ƒ 2.50; gebonden è ƒ 3.50

MODERNE PIRATEN, door HANS DOMINIK. Geïllustreerd door

POL DOM.

Een uiterst spannend detective-verhaal. Het is een vlot geschreven verhaal van een in verdoovende middelen smokkelende, internationale smokkelaarsbende, die voor niets terugdeinst. De ontmaskering geschiedt, door het gedurfde optreden van een scheepsjongen en een dokter, die beiden tal van avonturen beleven, die alle even smakelijk worden verteld. Een boek waarmede elke jongen in zijn schik zal zijn en dat gaarne op lateren leeftijd nog eens herlezen zal worden. (Het Vaderland.)

DOOR DONKER AFRIKA, door RALPH DURAND. Geïllustr. door LEO BATES.

In z’n jeugdige onbezonnenheid trekt Fred Carey er op uit naar de tropen, deels om ivoor

buit te maken, en deels om z’n zoek geraakten vader op te sporen. Ontmoet ’n vrijbuiter en sluit zich bij hem aan. Beleeft heel wat halsbrekende avonturen, die hij met z’n sterke jeugd weet te trotseeren. Bellamy, de vrijbuiter, die hem door dik en dun de hand boven ’t hoofd hield, ontpopt zich tenslotte als de verloren vader.

(Boekengids.)

DE STRIJD IN DE LUCHT, door PERCY F. WESTERMAN. Geïll. door R. VAN LOOY.

Een fantastisch verhaal over een oorlog van Engeland tegen een gefingeerd rijk, Klausavië, ergens in Oost-Europa, waarbij het vliegtuig, het luchtschip en zekere geheimzinnige stralen tot stopzetting van motoren, de belangrijkste wapens zijn. Het vreemde land heeft natuurlijk geen schijn van kans, dank zij de voortreffelijkheid der Engelsche vindingen en de dapperheid der Engelsche jongelui.

(Weekbl. voor Cymn. en Middelb. Onderwijs.)

DE SCHAT VAN DEN ZEEKAPITEIN, d. PERCY F. WESTERMAN Geïllustreerd door E. S. HUCLYSON.

Het is in hoofdzaak over het interessante bergingsbedrijf, dat dit bijzonder interessante jongensboek handelt. Het vertelt daarvan op interessante wijze, het laat de groote moeilijkheden waarmede dit bedrijf meestentijds te kampen heeft, duidelijk naar voren komen, doch geeft daarnaast ook op triomfantelijke wijze uiting aan de vreugde die er heerscht als bij een dergelijk karwei, het vernuft en het doorzettingsvermogen van den mensch, een overwinning heeft behaald op de woede der elementen. (Het Vaderland.)

UITGAVEN GEBR. KLUITMAN - ALKMAAR