is toegevoegd aan je favorieten.

Wat Wung met de zon deed

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,Nou, hervatte Joop, „in ieder geval: Harry kan niet altijd hoofdpijn hebben, en we zullen dus maar hopen, dat hij over een maandje..

„...Hallo, lui!” gooide Frits de deur open, „ik snap er niets meer van. Zeg es even, wat denken jullie, is Harry rijk of niet?”

„Ja, hoor es, je moet ons nou niet komen storen, als we hard aan ’t werk zijn!” zei Kees verontwaardigd.

„Ja!” geeuwde Joop in bijval.

„Nee, lui, ik meen ’t ernstig. Wees nou es niet flauw, is Harry rijk of niet?”

„Allicht, dat kan j e zó wel zien.”

„Natuurlijk, zeg!”

„Wel, dan zal ik je vertellen, dat hij woont in ’t onmogelijkste huisje, dat je je kunt voorstellen, tenminste, het is nog wel... eh... fatsoenlijk en zo, maar toch... klein! En verzakt!! En oud!!! Vlak vóór dat... hmm! Ik ga te ver, merk ik. Ik mocht het adres niet zeggen. Maar je zou ’t niet geloven, als je ’t zag, zeg”

«Zig-zag bedoel je,” meende Joop.

. ”^e.neus is zig-zag 1” viel Frits uit, wiens ernstig gezicht ineens de oude vrolijke trekken terugkreeg: je kon eenvoudig met Joop en Kees niet lang ernstig blijven. En nou was hij er zelf toch niet de schuld van, dat dit plechtig ogenblik zo wreed verstoord werd door hun wufte lichtzinnigheid.

„Ventje,” wees hij Joop daarom terecht, „je moet een groot mens niet in de rede vallen, als hij je de eer aandoet, je toe te spreken. Ik wou maar zeggen... eh... ik zeg... ik wou maar zeggen..

„Daar begint die ook alweer met z’n geleuter,” zuchtte Kees vertwijfeld, „spuit elf doet ook een duit in ’tzakkie.” «Zeg t maar,” spoorde Joop, Frits aan.

„Hou j e. mond, als j e tegen me spreekt, ik zei... wel deksels, t is al bij zessen, ik moet me haasten... de hond in de pot... wel te rusten...”, weg was Frits.

„Lekkerbek!” riep Kees hem na, de trap af.

„Kijk naar je zelf...” klonk het vanuit de diepte.