is toegevoegd aan je favorieten.

Orpa, het eiland in den Niger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTMOETING IN LIMOERA

liggen luisteren met de aandacht van iemand, die een oud, maar telkens weer boeiend verhaal aanhoort. Van slaap en vermoeidheid vielen tenslotte mijn oogen toch toe. Doch in mijn verbeelding zag ik de vlakte van Bawoma voor mij in den bleeken glans van de maan. Aan den horizon verrezen rotsen en bergen. Ik hoorde de stem van Koendigbita zeggen: „Daar is de heilige berg, daar moeten we heen.” Het volgend oogenblik zag ik ons op galoppeerende paarden wegsnellen, van alle kanten omringd door naakte rotsgevaarten. Recht voor ons doken mannengestalten op. Ik hoorde hun kreten, zag speren glanzen in het bleekblauwe licht van de maan. Achter hen was de laatste rots, want daarachter gaapte een afgrond, en op die rots stond de gestalte van koning Monogbama in een kring van krijgers. Een hevige botsing volgde. Ik zag opeens prins Aroena, van alle zijden bedreigd door de scherpe punten der lansen in de handen van mannen met panterkoppen. Maar zij schenen hem niet te deren. Ik zag, hoe Monogbama in wanhoop de armen ophief en hoorde hem uitroepen. „Het is gedaan, wij zijn voedsel voor de gieren!” Hij keerde zich om en sprong in den afgrond.

Plotseling ontwaakte ik uit dezen vreemden droom door een verward rumoer. Ik hoorde mijn gids Woppo, die niet ver van mij af in dezelfde hut sliep, angstig om hulp roepen en zag, dat de deur van de hut openstond. Bij het zwakke licht, dat naar binnen viel, ontwaarde ik twee worstelende gedaanten. Snel sprong ik op en wierp mij op de vechtenden. Ik voelde iets zachts als de huid van een kat en nu mijn oogen wat aan de schemering gewend raakten merkte ik, dat mijn heulden den nek van een luipaard omkneld hielden. Een oogenblik aarzelde ik, tastte in mijn zak naar wapens. Van dat oogenblik maakte de indringer gebruik, zijn slachtoffer los te laten en weg te sluipen. Dat was vreemd. Want een luipaard laat nooit los, als hij eenmaal beet heeft. Ik had nu mijn revolver