is toegevoegd aan je favorieten.

Orpa, het eiland in den Niger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORPA, HET EILAND IN DEN NTfïF.P

Nu was het mijn beurt om verbaasd te ziin. .U zoekt Erkelens?”

Sir Archibald knikte. Om zijn lippen speelde een eigenaardig lachje toen hij mij plotseling recht in het gelaat keek en zei:

„Je spreekt er natuurlijk met niemand over, maar Erkelens en Landzaedt zijn een en dezelfde persoon. Misschien begrijp je nu ook, wie ik eigenlijk ben en wat ik hier kom doen.”

Eerst was ik door deze onthulling zoo verbluft, dat ik niet wist wat ik er van denken moest. Doch spoedig begon ik den samenhang te doorzién en te begrijpen, dat ik nu, zonder het te willen, in het complot betrokken werd. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik op dat Dogenblik een gevoel van onbehagen niet kon onderdrukken. Lang duurde het echter niet. Want toen ik in het gelaat van den man tegenover mij keek, zakte iet onmiddellijk weg.

^ „Als ik het dus goed begrijp,” sprak ik, „bent u sir Henry Lipton zelf.”

„Precies. Maar ik vertel het je in vertrouwen en •eken op je geheimhouding. Ik was wel verplicht im onder een anderen naam hierheen te komen, om lezelfde reden als Landzaedt.”

„En wat zijn nu uw plannen?”

„Daar kan ik mij op het moment niet over uitlaten, .n elk geval wil ik trachten, Landzaedt op te sporen, .k vermoed, dat hij in het bezit van belangrijke gegevens is. Sedert een half jaar heb ik niets van hem gehoord en daarom ben ik gekomen.”

„En wanneer denkt u te vertrekken?”

„Dat zal geheel afhangen van ons onderzoek hier. e sprak zoo juist van Mary Montgomery. Daar ga ik erst heen. Die weet wellicht, waar Erkelens zich bemdt. Denk er om: zijn naam blijft Erkelens en de aijne Gordon. Hij moet wel veranderd zijn, want anlers had men hem hier gauw herkend. Mij kent tier niemand.”