is toegevoegd aan je favorieten.

Orpa, het eiland in den Niger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORPA, HET EILAND IN DEN NIGER

een open raam. Een andere uitgang was er niet en het scheen dus wel, dat hier ons onderzoek dood zou loopen.

Toen wij de hal echter aan een nauwkeurig onderzoek onderwierpen, ontdekte ik onder de opening in den koepel de in den muur uitgehouwen treden van een primitieve trap. Dit was een zeer merkwaardige ontdekking, die er op wees, dat hier voor ons menschen waren geweest en dat het vermoeden van Sir Henry, als zou de heuvel toch voor een deel hol zijn en als schuilplaats hebben gediend, niet ongerechtvaardigd was. Waarschijnlijk waren er naast deze hal nog andere ruimten en kon men langs de trap deze bereiken. Gemakkelijk was dit niet. De treden waren slechts klein en daarbij uitgesleten en een leuning was er niet.

Terwijl wij stonden te beraadslagen, of wij zouden trachten naar boven te klimmen, maakte Schattenblatt een vlugge beweging, alsof hij zich ijlings wilde verwijderen. Doch Sir Henry was dit niet ontgaan. Hij had den Duitscher voortdurend in het oog gehouden en hem nu snel bij zijn kraag gegrepen. En op hetzelfde oogenblik hoorden wij een schuifelend geluid en zagen wij tot onze ontzetting, dat de toegang tot de hal als door een onzichtbare hand werd gesloten. Een groote, platte steen, die als het ware uit de lucht was komen vallen, had ons den terugtocht versperd.

Schattenblatt, die vergeefs had getracht, zich uit den greep van Sir Henry te bevrijden, stiet een hartgrondige verwensching uit. Uit zijn kleine, grijze oogjes sprak een dierlijke angst en zijn toch al bleek gelaat werd aschgrauw. Sir Henry schudde hem hardhandig door elkaar en vroeg sarcastisch:

„Wat wilde je doen, schurk? Ons alleen in de val laten loopen?”

Het mannetje antwoordde niet, doch keek wild om zich heen. Hij hijgde van angst en mompelde: „te