is toegevoegd aan je favorieten.

De woestijnpiloten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE W O EST 1JNPILOTEN

de er in. Die is tegen typhus.”

„Geweldig,” zei Dug. „En wat volgt er nog?”

„Ik denk cholera,” opperde Lex.

„Precies.”

Dokter Kyriazi was onder het spreken ijverig doorgegaan. Toen hij den moriaan de vierde spuit ontrukt had en deze den versen patiënten tot op het gebeente had toegediend, scheen het inderdaad afgelopen te zijn.

„Ga zitten, heren. U krijgt hiervoor een bewijs.”

Hij nam zijn pen, krabbelde er mee op een vel papier en zette er zijn onherkenbare handtekening onder. Een tweede document volgde. Het luidde:

„De houder van dit certificaat is heden door mij

volgens voorschrift gevaccineerd, te weten:

1. tegen pest,

2. tegen pokken,

3. tegen typhus,

4. tegen cholera.

Tegen de twee laatstgenoemde ziekten moet hij opnieuw worden ingeënt binnen zes maanden na datum van heden.

Cairo, 29 October, 19..

Dokter Kyriazi overhandigde hun dit gewichtige document en boog, als wilde hij zeggen: „U wordt bedankt.” Lex en Dug bogen insgelijks en trokken hun jassen aan. Toen gingen zij heen. Buiten kneep Dug zich eens op de pijnlijke plek van zijn arm en zei: „Bij Sint Joris met de Draak, als dit niet helpt, helpt niemendal. Het zal mij benieuwen of we morgen nog in leven zijn.”

Die avond, toen zij in gezelschap van mijnheer de Gramont op het terras van Shepheards Hotel zaten en naar het bonte straatgewoel van de Sharia Kamel keken, begon Dug opeens te rillen als een schoot-