is toegevoegd aan je favorieten.

De woestijnpiloten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRACHTIGE JONGENSBOEKEN

Ingenaaid a ƒ2.—; gebonden a ƒ 2.90

ALS DE ZEE ROEPT, door Percy F. Westerman. Geïllustreerd door D. L. Mays Ondernemingsgeest, moed en uithoudingsvermogen waren steeds de voornaamste eigenschappen van elk zeevarend volk. Dat hierin bij de stoomvaart allerminst verandering is gekomen, bewijzen Kenneth en Bryan, die als leerlingen een gewaagde vaart meemaken a.b. van het s.s. Barima naar de bovenloop van de Amazone, in het heete en ongezonde klimaat van midden Zuid-Amerika, waar een kostbare lading tin-erts op verscheping ligt te wachten.

20.000 JONGENS OP STAP, door A. D. Hildebrand. Geïll. door Hans Borrebach

In alle opzichten is het uitstekend werk: oorspronkelijk van opzet, pittig van stijl, humoristisch, spannend — de held gaat vliegen met een luchtschrijver, komt voor de microfoon van de zender Luxemburg, organiseert grootscheepsche reclame voor een schoenmerk, etc. Bij alle avontuurlijkheid wordt bovendien de realiteit niet vergeten.

((Nederl. Bibliographie.)

KEES MAAKT CARRIÈRE, door A. D. Hildebrand. Geïll. door Hans Borrebach. Met aanbeveling van Dr. P. H. Ritter Jr.

De gebeurtenissen, o.a. een tweetal diefstallen, roepen spanning te voorschijn. In de beschrijving van den dikken zwager van Kees, Puf, vinden we humor, vaak van goed gehalte. Zoo werd Kees’ carrière een boek, dat de oudere jongens vof belangstelling zal bezig houden met het leven van een jong Amsterdamsch bankemployé, van iemand, die met eerlijkheid en idealen zijn leven wil opbouwen. (Vaderland.)

300.000 K. M. PER SECONDE MET DR. OVERAL. Bewerkt door W. HULSTIJN. Met talrijke illustraties naar fotografische opnamen.

Boeiend en dikwijls geestig wordt er in beschreven, hoe men langzamerhand tot de snelheid van 300.000 K.M. (de radio) is gekomen. Wat ons bij dit boek zoo aangenaam aandoet is dat alle groote en vaak moeilijke problemen, als electriciteit, telegrafie, radio, etc., zoo populair worden beschreven en opgelost, terwijl den lezer de leerstof als ’t ware wordt bijgebracht. Ook de talrijke illustraties werken hier zeer zeker toe mede. (Dordrechtsche Crt.)

UITGAVEN GEBR. KLUITMAN - ALKMAAR