is toegevoegd aan je favorieten.

De snoek van Ventje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEER BOT WERPT EEN BALLETJE OP

„Dan zorg i k voor de rest,” zei de zaakwaarnemer en stond op en haalde zijn portefeuille voor den dag. „Wanneer ik dus de zekerheid heb, dat de snoek in dien vijver is, kom ik er kijken met mijn opdrachtgever. Laten we afspreken, dat ik twee-honderd gulden voor den visch vraag, dan maakt u een behoorlijke winst."

„En u ook," merkte Ventje nuchter op.

„Een honorarium, waar ik recht op heb," sprak Bot droogjes. „Hier hebt u de kwitantie van de betaalde vijf-en-twintig gulden voor den huisknecht."

Ventje zuchtte.

„Moet ik dat bedrag nu al betalen?"

„Dat spreekt," glimlachte Bot. „Boter bij de visch ... Uw visch wordt ook contant betaald."

Ventje opende op zijn beurt zijn portefeuille en reikte den man het bedrag over. Maar tijdens die handeling vermeed hij mevrouw aan te kijken, wel wetend, hoe donker haar gelaat op dat oogenblik stond...