is toegevoegd aan je favorieten.

De snoek van Ventje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUIFJE’S PLAN ...

dreigend op het heertje af. De heer van Wijck deed een snellen zijsprong en verborg zich zoo goed als 't ging achter Luuk,

„Ik bedoel... ik zei...” krabbelde hij angstig terug.

„O zoo!” vervolgde Bot triomfantelijk. „Als u maar weet, dat ik me niet laat beleedigen, door niemand, zelfs niet door den dapperen meneer van Wijck. Ik heb mijn plicht gedaan en het is buiten mijn schuld, dat de transactie afgesprongen is. Maar als eerlijk zaakwaarnemer, waarde heer, zal ik mijn belofte houden en u het beloofde bedrag terug betalen. Vanavond zal ik een giro chèque-je uitschrijven."

„Mijn vrouw zal woest zijn!" jammerde Ventje.

„Dat is u w zorg,” zei Bot meer juist dan vriendelijk. „Met de eventueele woede van uw vrouw heb i k niets te maken.”

Ventje zuchtte, wendde zich met een ruk tot Luuk.

„Nou, hoe vind j ij 't? Is 't geen... eh... vind jij 't geen gemeene streek?"

„Van mij soms?" riep Bot brutaal.

Luuk dacht al niet meer om te glimlachen, integendeel! Hij vreesde dat 't een hoogloopende ruzie tusschen beide mannen zou worden en voelde er niets voor in de twist gemengd te worden.

„Ik bemoei me er liever niet mee,” omzeilde hij Ventje's vraag.

„Dat is verstandig van je, kwajongen,” sprak Bot. „Want jouw meening heb ik heelemaalnietnoodig. En als meneer van Wijck soms denkt, dat ik hem heb afgezet of opgelicht of wat ook, dan zullen we even naar de politie gaan en dan krijgt hij van mij een aanklacht wegens beleediging. Want „Both" is

6 •