is toegevoegd aan je favorieten.

De snoek van Ventje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SNOEK VAN VENTJE

Even trok er een schaduw over Ventje's gelaat. „Nee, dat niet, maar we zijn weer vol goeden moed, want mijn vrouw heeft een lumineus plan ontwor-

_ fl *

pen.

„Ja, een ontzettend goed idee," voltooide mevrouw hevig knikkend. „En omdat jij ons zoo flink geholpen hebt met het transport naar dezen vijver, zullen we je in het geheim nemen!”

„Maar denk er aan, het blijft absoluut tusschen ons drietjes!" waarschuwde Ventje.

„is dat geheim zóó gewichtig?" lachte Luuk, niet in de verste verte begrijpend, wat 't voor een idee kon zijn.

„Ontzaglijk gewichtig,” antwoordde Ventje met een geheimzinnig gezicht. Hij dempte zijn stem en vervolgde langzaam: „Morgenochtend zal er een advertentie in het ochtendblad staan ... kijk, deze ... op dit kladje heb ik den tekst geschreven..."

Luuk sperde zijn oogen zoo wijd mogelijk open en las met stijgende verwondering en... verontwaardiging de volgende regels:

SENSATIE! SENSATIE! SENSATIE!

Komt den wereldberoemden snoek ADOLF bezichtigen! Bijna 1 Meter lang en een zeldzaam schoon exemplaar van een nagenoeg uitgestorven ras. Een snoek ter waarde van ruim ƒ 300.—! Zegt u dat niets? Gaat dat zien, gaat dat zien!

Entree slechts 1 kwartje. Kaarten verkrijgbaar bij den heer van Wijck, Lindenstraat 113, alhier. Kinderen half geld. Honden kunnen niet worden toegelaten.