is toegevoegd aan je favorieten.

De snoek van Ventje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SNOEK VAN VENTJE

„Luuk, had hij hartelijk gezegd, „ik heb eerlijk spijt, dat ik zoo grof en weinig gevoelig ben geweest. Ik wil t nu goed maken vanavond, geloof je ’t?"

„Laten we elkaar dan een stevige hand geven, Luuk. Zoon hand die twee Hollanders elkaar geven."

En dat hadden ze gedaan. Tot verbazing van Peter intusschen, die niet wilde aannemen, dat de eens zoo vrekkige en inhalige Ventje eensklaps van karakter veranderd was. Hoe dan ook, Ventje zag er zoo eerlijk uitf dat Luuk niet wilde twijfelen en in elk geval vond hij t fijn, dat Ventje niet meer kwaad op hem was.

Eenige minuten voor het bal, dat den avond zou besluiten, beklom Mr. Hermanus als voorzitter het podium en hield een geestige speech, waarin hij allen hartelijk bedankte voor hun aanwezigheid en hun gebrachte financieele offers. Hij besloot de toespraak met de volgende woorden:

„En nu, geachte dames en heeren, heb ik nog een verrassing voor u. Uit dankbaarheid zal ik, als voorzitter van het bestuur onzer vereeniging, drie voorwerpen onder u verloten. Neen, schrikt u niet, niemand hoeft daar loten voor te koopen. Zonder dat u het weet, bent u reeds in het bezit van zoo'n lot. Ik zal t u met drie woorden verklaren. Ieder die zich op t ^ oogenblik in deze zaal bevindt, heeft diverse kleedingstukken aan de vestiaire moeten afgeven tegen betaling van n dubbeltje. Welnu, iedereen is dus in bezit van het afgescheurde nummerbewijs en deze nummers, dames en heeren, bevinden zich eveneens in dezen fraaien, blikken trommel, welke u hier naast mij ziet. Een uwer zal zoo meteen op het