is toegevoegd aan je favorieten.

Het graf van den Amonpriester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik daarover geen gezanik meer wil hooren. Je bent veel te dik. Er zijn in het laatste jaar minstens tien misdrijven onopgehelderd gebleven, omdat elke boef jou kent en altijd weer herkent, in welke dwaze vermomming je je ook steekt.”

Dumoulin zwijgt en knauwt geërgerd op een paar haren van zijn donkeren knevel. Zijn terugstelling van speurder tot gewoon brigadier bij den bureaudienst, welke twee jaar geleden werd gelast, zit hem nog altijd dwars. Maar hij weet, dat het onbegonnen werk is, zijn chef tot andere gedachten te brengen. Die wenscht alleen maar van die stiekemme magere sluipers op de boeven af te sturen.... 't Is waar, hij vangt Ze er mee. Maar Dumoulin vindt dat beneden de waardigheid van een speurder; die moet zijn hersens laten werken om uit te vinden waar het geboefte zit en dan zijn spieren gebruiken om de kerels naar het bureau te sleepen.

En het mag dan zijn dat de hersens hem wel eens dikwijls in den steek hebben gelaten, de spieren hebben altijd hun werk gedaan.

Onwillekeurig balt hij zijn vuisten en spant zijn geweldige borst tot de naden van zijn uniform verdachte kraakgeluiden laten hooren.

„Blaas je niet zoo op, Dumoulin. Dat geeft je toch allemaal niets. Je zult je moeten schikken en anders kan ik je hier ook niet gebruiken.”

De kolossale gestalte van den brigadier ontspant zich. Een zware zucht weerklinkt als van een locomotief, die stoom afblaast.

„Ja mijnheer,” antwoordt hij dan met zachte stem.

„En ga nu naar je telefoon en zorg, dat je binnen vijf minuten verbinding hebt. Aragon moet onmiddellijk hier komen.”

„Het zal gebeuren, mijnheer.”

Als Dumoulin weer in zijn bedompte zijkamertje is teruggekeerd, is hij er van overtuigd, dat zijn antwoord nog al dwaas geklonken moet hebben. Het zal gebeuren, mijnheer .... Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hij vindt zichzelf stapel idioot om zich nog iets van die heele geschiedenis aan te trekken, want iemand, die te dik is om speurder te zijn, hoeft ook niet per telefoon de stad af te zoeken of hij