is toegevoegd aan je favorieten.

Het graf van den Amonpriester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ervaring, dat booze menschen meestal meer zeggen dan zij kunnen verantwoorden.

„Ik zou je raden, mijnheer de rechercheur, een toontje lager te zingen, want anders is het dadelijk met je gedaan/'

„Hebt u dan plannen ?"

„Je komt niet levend uit dit huis/'

De man snauwt hem die bedreiging toe en Aragon heeft geen reden te veronderstellen, dat ze niet gemeend is.

„En mag ik weten," vraagt hij, „wat de reden is van het uitstel der executie?"

„We zullen eerst je tong wat losser maken."

„Die is al aardig los. Vraagt u maar wat u weten wilt."

„Wat is Svendsen in Egypte gaan doen?"

„Hoe weet u, dat hij naar Egypte is ?"

„Dat is ons meegedeeld door een vertrouwden vriend."

„Wees voorzichtig. Vertrouw uw vrienden niet te veel."

„Je raad wordt niet gevraagd. Vertel op. Wat doet Svendsen in Egypte?"

Geen idee. Een beetje graven, denk ik. Hij is dol op die oude dingen van uw voorvaderen."

„Geef behoorlijk antwoord. Jij hebt hem uitgestuurd."

„Dat wil zeggen, ik heb hem laten adviseeren den gevaarvollen tocht te ondernemen."

„Ah juist." De ondervrager, die waarschijnlijk de chef van het gezelschap is, kijkt even veelbeteekenend naar zijn kameraden. Dan gaat het verhoor verder.

„Waarom werd deze man hier," de chef wijst naar den mageren Egyptenaar, „door de politie gearresteerd?"

„Ik denk uit nieuwsgierigheid."

„Neen!... .Jullie wilden Svendsen vrij maken om hem naar Egypte te kunnen sturen. Hij moest jullie het graf wijzen."

Aragon overlegt snel wat hij nu moet zeggen. De chef schijnt te denken, dat de politie geheel op de hoogte is en het is dus zaak hem in dien waan te laten.

„U zult moeten toegeven, dat de politie tot nog toe het privilege heeft iemand te laten bewaken en dat zij geen concurrentie mag dulden."

„Dus je bekent."

„Ik weet niet wat u bekennen noemt."