is toegevoegd aan je favorieten.

Het graf van den Amonpriester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat wou je nog weten, Dumoulin?” klinkt het dan minzaam maar met nauw verholen spot.

„Gelooft u, dat Svendsen mij zijn schat zal toevertrouwen ? En hoe moet ik het graf vinden ?”

„Dat hangt van de omstandigheden af. Als het noodig is moet je je bekend maken en legitimeeren. We naderen nu de ontknooping.”

„Denkt u dat? Hebt u dan al genoeg aanwijzingenV*

„Een heeleboel. Maar ik wil eerst zekerheid voordat ik mijn maatregelen neem. Luister. Je gaat nu onmiddellijk terug naar het hotel en informeert naar Svendsen's gezondheid. Als hij leeft zwaai je op je balkon met een licht heen en veer. Is hij dood, dan laat je het licht eenige malen aan en iitgaan. Daarna ga je slapen, dat zal je wel niet moeilijk /allen na de laatste emoties. Morgenochtend uiterlijk om legen uur ga je Svendsen opzoeken en overtuigt hem van le noodzakelijkheid dat de Gouden Zon wordt teruggebracht. |e bent gerechtigd alle middelen te bezigen om dat te be•eiken, maar je moet er voor zorgen, dat jij in zijn plaats het karweitje opknapt. Hij zal je daartoe een schetsteekening ran den weg naar het graf moeten geven. Als je die hebt ga e om tien uur op pad, huurt hier op dezen oever van den ^ijl twee ezels. Op den eene, den sterkste, ga je zelf zitten, ils het beest je ten minste kan dragen. Op den andere leg je :en groote, roode lap. Die lap is een teeken voor bepaalde >ersonen, die moeten weten waar je blijft. Ten minste, ik ;an dat teeken noodig hebben. Op het oogenblik is daar nog liets van te zeggen.”

Dumoulin heeft aandachtig geluisterd en de opdracht ilichtsgetrouw in zijn hersens geprent. Maar hij ziet nog >ergen van moeilijkheden, zoodat zijn eerste gedachte is, lat hij moet weten waar hij Aragon kan vinden als de opIracht eens onuitvoerbaar was door een besliste weigering an Svendsen.

„Hoe en waar vind ik u als het noodig mocht zijn?” raagt hij.

„Ik zal vannacht op dezen oever van den Nijl blijven en oe laat ik morgen aan den overkant kom kan ik niet zeggen, e kunt echter bericht voor mij afgeven in het Savoy Hotel.