is toegevoegd aan je favorieten.

Een kerstvacantie in de sneeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CEÏLL. BIBLIOTHEEK „IN DE VACANTIE” Prijs: In prachtband . è ƒ 1.50

Ingenaaid in gekleurd omslag. . . è ƒ0.90

MEISJESBOEKEN (Leeftijd 10-14 jaar)

KASTEEL RITTERODE, door L. Huisinga—Scaf. Geïllustreerd door Miep de Feijter

Dit boek is in vlotten verhaaltrant geschreven. Het gaat over een logeerpartij tn het buitenland en de geheimzinnige sfeer van het oude kasteel, waaraan zooveel legenden verbonden zijn, verleent het boek groote bekoorlijkheid. De jeugdige schare komt in dit boek in aanraking met een „boozen” toovenaar, die echter later blijkt een oprecht vriend te zijn.

Het boek is zeer humoristisch geschreven, met fijngevoelde, onschuldige spotternijen en met goed gevonden, verrassende ontknoopingen. (De Echo v. h. Zuiden)

NANNIE VAN HEUSDE, door Emmy Tollenaar. Geïllustr. door Nans van Leeuwen

Weer een aardig meisjesboek; gezellig van stijl en met een prettig gegeven. Nannie, een wel wat vervelend moederloos meisje, dat op de H.B.S. gaat, moet een maand of zes doorbrengen bij een oom en tante te Haarlem, waar ze heel wat minder comfort vindt. Met veel goede wil leert Nannie zich aanpassen aan de nieuwe omgeving en leert het zelfs prettig vinden, iets voor anderen te mogen zijn.

Ook de bijfiguren zijn goed en natuurlijk geteekend. Een goed boek. Warm aanbevolen voor meisjes van 10—14 jaar.

(Het Schoolblad)

EEN WONDERLIJKE KERSTVACANTIE, door Johanna E. Kuiper. Geïllustreerd door C. van Oudenaarden

Nu ben ik maar bang, dat op dit in ieder opzicht uitstekende kinderboek niet genoeg de aandacht zal vallen. Waarom ik herhaal, dat het een van de allerbeste is, die ik de laatste jaren gelezen heb. Als onze kinderschrijfsters van deze artiste eens wilden leeren, hoe kinderen praten en zich gedragen en hoe er toch eigenlijk voor kinderen geschreven kan worden zonder de lieftalligheid van oude juffers, dan bleef of 90 % ongeschreven óf we kregen een kinderlitteratuur, die z’n weerga in Europa niet vinden zou. Koopt dit boek, vaders en moeders, ik beveel het met klem aan. (Het Kind )

Jl IGAVtN GEBR. KLUITMAN

MKMAAR