is toegevoegd aan je favorieten.

Jet en Wiep naar Schiphol

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAADSELS

familie van Merlen op de thee werd verwacht, ’s Zaterdagmorgens, toen dokter zijn patiënten bezocht, had hij ’t er al met de tantes over gehad, dat Jet eens bij Eustasia moest komen. Toen dokter tegen het spreekuur weer thuis was, besprak hij zijn plan met vrouw en dochter. Mevrouw voelde er niet veel voor, maakte allerlei bezwaren en noemde nog eens alles op, wat ze in het nichtje van de dames Bovenschoute afkeurde.

„Dan staat het aan jou om dat meisje te helpen,” beweerde dokter, „de vader is ver weg, de moeder moet voor het onderhoud werken en twee zulke oude, ziekelijke dames kunnen moeilijk een levendig kind in de goede richting leiden.”

Dus schreef mevrouw een briefje en liet de uitnodiging bij de tantes aan huis bezorgen.

„Op antwoord wachten?” vroeg het dienstmeisje.

„Ja, doe dat maar.”

Tante Ger nam het epistel aan en liet het door haar zuster voorlezen.

„Aardig voor Jet, hè,” zei tante Jannie, „zeg maar dat ze komt.”

Tante Ger bracht de boodschap aan de wachtende gedienstige over.

Maar... Jet vond de uitnodiging volstrekt niet aardig.

„Ik ga niet,” zei ze heel beslist.

•Jet,, je moét gaan,” hernam tante Jannie aoos, „’t zou heel onbeleefd zijn om te weigeren. We hebben trouwens de invitatie al voor je aangenomen.”

„Nu, dan schrijft u maar een briefje, dat ik om ie een of andere reden verhinderd ben.”

10 *