is toegevoegd aan je favorieten.

Avontuur bij honk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn jongsten medewerker, om er dan met blauw potlood, de woorden aan toe te voegen: „Ten einde zich aan elk huldebetoon te onttrekken, heeft de jubilaris zich met zijn gezin naar het buitenland begeven.”

Het jubileum van dr. Jansen viel op een Vrijdag. Op Donderdagmiddag begaf hij zich met vrouw en dochter naar het station en vertrok naar Parijs, terwijl zijn zoon, die een paar dagen verlof kreeg, zich aan de grens bij hen zou voegen.

Op Vrijdagavond verscheen Jaaps artikel in het Nieuwsblad. Het was, trots de hele geschiedenis daaraan verbonden, voor Jaap een stille triomf. Natuurlijk was er niemand bij de redactie, die er enige aandacht aan schonk, maar dat verhinderde Jaap in het geheel niet, om in stilte te genieten. En thuis hadden ze zich natuurlijk allemaal op het artikel gespitst. Vader Blommers had een tevreden gebrom doen horen, toen hij het had gelezen en een waarderend woord gezegd; Moeders ogen hadden geglinsterd en Dirk had gezegd: „Nou, jó, dat heb je kranig gedaan. Prettig voor dien ouden baas van een Jansen!” En toen het artikel door vader Blommers hard-op werd voorgelezen hadden Wimpie en Pietje als naar een wonder zitten luisteren en Wimpie had ten slotte „Knal!” geroepen en Pietje had gezegd: „O.K.!” En al gaf Jaap om dat