is toegevoegd aan je favorieten.

Avontuur bij honk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het direct op de fiets naar de krant moest brengen.

Toen begaf hij zich op weg naar de villa van dr. Jansen. Het was prettig, al zo gauw een bericht van den leraar te hebben gekregen, die eerst diezelfde ochtend moest zijn thuisgekomen. Doch het was wel een beetje vreemd, vond Jaap, bij verder nadenken. Wat kon dr. Jansen hem zo dringend hebben te vertellen, dat daarvoor een briefje geschreven moest worden.

Boffie wachtte zijn jongen vriend al in de tuin op. Op zijn gelaat speelde een glimlach, maar toch was er ook iets vreemds in te lezen.

„Zo, Jaap,” zei Boffie rustig.

„Een prettige reis gehad, meneer?” vroeg Jaap,

„Dat gaat wel, dank je,” antwoordde de leraar. „Ben je al op de krant geweest?”

„Neen, vanochtend nog niet,” zei Jaap.

„Ik moest naar Oegstdorp, een verslag maken van de begrafenis van den wethouder. Toen ik thuiskwam vond ik uw briefje.”

„Mooi, ik hoorde op de krant, dat je daarheen was.”

„Vroeg u naar mij. Is er dan iets... ?”

„Och, wat zal ik je zeggen... ? Of er iets is?... Misschien herinner je je nog, hoe ik je vertelde, dat ik niet van reclame en zo hield.”