is toegevoegd aan je favorieten.

Avontuur bij honk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was of ik al voelde, dat reclame verkeerd was. Zelfs mijn vrouw,” voegde hij er nu weer met een glimlach aan toe, „vindt dit wel een ietwat erg dure reclame.”

„Is de waarde erg hoog?” vroeg Jaap, die eigenlijk niet precies wist, wat hij vragen moest.

„Dat heb ik je al eens gezegd, Jaap,” antwoordde dr. Jansen. „Als je je zo’n collectie wilt aanschaffen, is ze natuurlijk kostbaar. Maar dat zit me niet zo heel dwars. Ten slotte ben ik verzekerd en de assurantie zal mij de schade wel vergoeden. Alleen de morele schade, de vreugde, die ik juist aan deze collectie had, kan men mij niet vergoeden. De herinnering die aan elk stuk van mijn verzameling vastzit.”

Het lag Jaap op de lippen, om Boffie te verzekeren, dat hij den dief of de dieven zou achterhalen en de verzameling terug zou vinden. Maar hij bedacht nog juist op tijd, hoe vermetel een dergelijke belofte zou klinken.

„U hebt natuurlijk de politie kennis gegeven van de diefstal?”

„Natuurlijk,” antwoordde de leraar, „en op de krant zullen ze het ook wel weten. Maar ik wilde niet, dat jij het langs die weg zoudt horen, daarom liet ik je vragen, even hier te willen komen.”

Jaap keek dankbaar op.