is toegevoegd aan je favorieten.

Avontuur bij honk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lectie juwelen, in een bakje, op de grond staan#

„De juwelen van Bergman!” schoot hem

door het hoofd. , ,

De man ledigde het bakje op de lessenaar en plaatste het toen weer voorzichtig daar, waar hij het vandaan had gehaald. Even liet hij zijn zaklantaarn nu over het geheel glijden, dat schitterde in het licht. De ogen van den man schoten vonken.

Toen, met een mistroostig gebaar, spreidde hij een zak uit, die hij onder zijn jas vandaan haalde en wierp er met een gelaat waarop een diepe teleurstelling te

stond, de juwelen in. ,,

Hij wachtte een ogenblik, haalde toen de verzameling van dr. Jansen uit z n jaszak te voorschijn en liet deze, zonder er meer naar te kijken, in haar geheel, m de zak verdwijnen. Daarna knoopte hij ™ échten verborg alles zo goed mogelijk onder zijn

S°Toen liet hij het licht van de zaklantaarn even de kamer rond gaan, als om te zien ot hij niets had vergeten. In een °ogwenk wierp Jaap zich op de grond, maar het leek hemof het een onderdeel van een seconde te laat was geweest. Jaap wist bijna zeker

daDemangze?'ntós.vTug liet Wade lantaarn

^e&d&^^fs^eS