is toegevoegd aan je favorieten.

De vallei van de mist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„’t Zou kunnen zijn, dat deze twee zaken met elkaar in verband staan,” is Ahmeds voorzichtige antwoord.

„Deze Dr. Graafland verzocht me hem te helpen en ik heb hem naar Sheik Abdullah in Qara verwezen. Kent u dien man?”

„Of we hem kennen, Professor, ’n Slimmerd.”

„Ik heb hem geschreven, dat hij voor Dr. Graafland ’n volledige karavaan moet samenstellen, kamelen, gids, drijvers, ’n kok, levensmiddelen, alles. Sheik Abdullah heeft verplichtingen aan mij. Ook heb ik er op aangedrongen dat hij als gids den persoon moet aanwerven, dien ik hem stuur en die persoon is u.”

„Ik?” roept Ahmed in de grootste verwondering uit.

„Ja, u. Uw Minister beloofde mij iemand te sturen, die ’t speurderswerk voor mij zal verrichten. Is u nu alles duidelijk?”

„U denkt, dat Dr. Graafland dien Dr. Ibn Saud zal opzoeken?”

„Precies.”

„Als dat ’t geval is, zal mijn taak niet te zwaar zijn.”

„Dat hoop ik. Maar hoe ’t ook zij, we moeten er voor zorgen, dat Egyptisch blijft, wat Egyptisch is. Slaagt ge, ’t Bestuur van ons Museum zal u rijkelijk belonen, Ahmed.”

„Gelukkig hebben we ’t gunstige jaargetijde voor ons. Geen vrees voor de oase-koorts.

„De Minister zal u van alle nodige middelen voorzien en