is toegevoegd aan je favorieten.

De kinderen van Jan Valentijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE FRED AVIATEUR WERD.

draaide zijn stuurwiel naar rechts, zette denversnellings-handle op „vooruit” — tenminste zoo dacht hij — drukte op het gaspedaal en tot zijn grooten schrik schoot de auto schuin achterwaarts, precies in den tuin van rentenier Broms! De man sprong op en retireerde haastig, anders had de machine hem zeker omver gereden!

„Hei-daar!” schreeuwde hij. „Ben je heelemaal razend geworden? Waarom doe je dat?”

„Groote genade!” riep Fred uit, „dat kon ik niet helpen!”

Met schrik besefte hij nu, dat hij den motor al op vooruit had en hem onbewust op „achteruit” had gezet!

„Komaan, ruk uit met die kar!” zei Broms nijdig.

Maar Fred was nu een beetje zenuwachtig geworden. Hij bevond zich nu tusschen twee bloemperken en wilde de zaak niet erger maken door buurmans bloembedden te vernielen.

„Ik ga al, meneer Broms, een oogenblikje!”

Er was iets vreemds in de versnelling, de ligging van de eerste, tweede en derde versnelling scheen hier anders te zijn dan in zijn vaders suto. Wetende, dat een verkeerde behandeling groote schade aan de machinerie kon veroorzaken, probeerde Fred voorzichtig de verschilende positie s. Tenslotte meende hij het gevonien te hebben en maakte zich pu gereed het lomein van den steeds mopperenden rentenier .e verlaten, toen door een verkeerde beweging >peens de auto weer achteruit schoot en een uinbeeld omreed. Ontzet door dien onverwachen uitkomst van zijn berekening draaide Fred ijn stuurwiel, veranderde zijn versnelling en