is toegevoegd aan je favorieten.

De kinderen van Jan Valentijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Bram heeft een koopje en noemt het de koffiemolen.

Den volgenden Zaterdagmiddag had Fred zijn vriend Bram tot een tochtje met de nieuwe auto uitgenoodigd. De heer Bakker had ervoor gezorgd, dat hij een tijdelijk rijbewijs had en gedurende een paar dagen had Fred zich met de geheimen van de Graham-Paige op de hoogte gesteld, wat hem natuurlijk weinig moeite kostte, daar hij goed bekend was met auto’s.

In de comfortabele two-seater reden ze in de richting van Gouda en hadden weldra een goeden weg langs den Hollandschen IJsel bereikt.

Daar hun voetbalclub „Voorwaarts” den volgenden dag een match zou spelen tegen „Mercurius”, waren zij beiden natuurlijk vervuld van den komenden wedstrijd.

„En ik zeg je,” beweerde Bram, „dat we hard zullen moeten werken om door hun achterhoede heen te komen. Heb je ze verleden Zondag zien spelen? Ze hebben een nieuwe sjap als „middenvoor” in hun voorhoede, die ik er vroeger nooit gezien heb. Kerel, je zou denken, dat het een beroepsspeler was.”

„Misschien is het wel een beroepsspeler,” ver-