is toegevoegd aan je favorieten.

De kinderen van Jan Valentijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE FRED AVIATEUR WERD.

„Wat zullen je ouders ervan zeggen?”

„Mijn vader zal het plan wel goedkeuren, maar mijn moeder heeft zich altijd voorgesteld, dat ik een beroemd dokter of d *e zou worden.”

. «Goeie hemel, en als je haar nu vertelt, dat je aviateur wilt worden, zal je wat hooren,” meende Bram.

„We zullen .wel zien,” antwoordde Fred.

Dien avond brachten de vrienden tezamen door, maar er werd nog niets aan de ouders van Fred' verteld. Den volgenden namiddag gingen ze, op voorstel van Fred, naar den schilder Wolferts.

„Wel, wel, zei de schilder, toen de twee jongens het paadje opliepen, dat naar den koepel leidde. „Kom erin, vrienden.”

Fred stelde Bram aan Wolferts voor en gaf te kennen, dat ze eens kwamen zien, hoever hij al met zijn schilderij gevorderd was.

Onaangename gevoelens bekropen Bram, toen hij de kamer binnen trad. Want hier was immers de plaats, waar hij nog maar zoo heel kort geleden in het holst van den nacht was binnengeslopen en... op goed geluk maar had rondgesnuffeld en ten slotte het geld in het kistje had gevonden? En hoe was hij veranderd sinds dien tijd!

Hij kon zich nu haast niet voorstellen, hoe het mogelijk was geweest, zooiets te doen. Hij zou er thans niet meer in staat toe zijn! Die gedachten gingen hem door het hoofd, terwijl hij met kloppend hart naar den schilder en Fred luisterde.

„Om je de waarheid te zeggen,” zei Wolferts, „heb ik niet veel aan het schilderij gedaan sinds