is toegevoegd aan je favorieten.

Clubhuis "De Crocus"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET CLUBHUIS „DE CROCUS”

keer een ogenblik stop, om de deftige stoet te laten passeren, op weg naar het stadhuis.

Keurig salueerde hij aan z’n helm, op het ogenblik, dat het Bruidspaar hem voorbijreed, en de Bruigom nam beleefd z’n hoge hoed af.

Gegierd werd er, zo enig als het was. En nogmaals en nogmaals klapten de mensen, dat het een lust was.

Impje stootte Dineke aan.

„Kijk daar!” fluisterde ze, „o, zeg Dineke, we worden gefilmd, wat dol! Zou dat voor de bioscoop zijn?”

„Misschien wel,” hoopte Dineke en ze trok een lachend snuitje, juist toen de camera op hen werd gericht.

Intussen was op het bordes voor het stadhuis de Burgemeester verschenen, om het Bruidspaar welkom te heten, dat inmiddels, geholpen door den chauffeur en den portier, was uitgestegen en langzaam de trappen besteeg. Achter elkaar volgden de anderen, en steeds draaide de filmcamera. Ook, vijf, zes andere fotografen hadden zich hier opgesteld, en Impje dacht, dat ze vast wel in de kranten zouden komen, allemaal!

Hiermee was de middag in Jeugdstad afgelopen, want nadat de burgervader het paar hartelijk had begroet, verdwenen allen door de grote deur naar binnen, om daar aan de achterkant, weer voorzichtig het trapje af te dalen.

Toch had alles met elkaar nog bijna anderhalf uur geduurd, en het was een heerlijke middag geweest, waarvan ze opgetogen naar huis terugkeerden. Die volgende avond stonden werkelijk de kranten vol met foto’s, waaruit ze, onder kreten en uitroepen, zichzelf herkenden.

Ook Nienke, in haar verpleegsterspakje, met de kinderwagen, was apart gefotografeerd.

En met z’n allen mochten ze die Zaterdagmiddag naar