is toegevoegd aan je favorieten.

Nienke van Hichtum vertelt weer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

DE SCHIPBREUK.

„Houden ze dan niet van je?”

„Dat weet ik niet.”

„Ik word met Kerstmis al dertien,” begon het meisje weer.

Daarna praatten ze over de zee en over de andere mensen op de boot. Ze bleven den helen dag bij elkaar en babbelden af en toe eens een poosje. De andere passagiers dachten niet anders dan dat ze broer en zuster waren. Het meisje breide, de jongen zat te dromen — en de zee werd al woeliger en woeliger.

Toen ze elkaar dien avond goeiennacht zeiden om naar hun hutten te gaan, zei Giulietta: „slaap maar lekker, Mario!”

Maar de Italiaanse matroos, die dit toevallig hoorde, riep hen toe: „Ach arme kinderen, dezen nacht zal niemand aan boord lekker slapen!”

Meteen liep hij hen alweer hard voorbij naar den kapitein, die hem geroepen had.

Mario wou juist zijn vriendinnetje welterusten wensen, toen hij plotseling door een hoge golf werd aangegrepen en teruggeslingerd op zijn hoop touw. „O, o, je bloedt!” riep het meisje, en ze boog zich over hem heen.

De andere passagiers, die zich naar beneden haastten, letten niet op de twee kinderen.

Giulietta zonk door een stoot van het schip op de knieën en wiste met haar zakdoek het bloed van Mario’s gezicht, die nog altijd een beetje verdoofd was door den schok. Daarna nam ze den roden hoofddoek, die haar eigen krulletjes had bedekt, en verbond hem daarmee zo goed ze kon. Om de slippen beter vast te kunnen binden, legde ze zijn hoofd tegen haar borst, waardoor haar gele jurkje met bloed werd bevlekt; maar daar lette ze niet op.

Toen Mario weer wat bijkwam, ging hij rechtop zitten. Ze vroeg hem of hij zich nu een beetje beter voelde? „Ja,” zei hij dapper, „mij mankeert helemaal niets, hoor!”

„Nu, welterusten dan,” zei Giulietta.

„Goeiennacht,” antwoordde Mario; en samen daalden ze af langs de smalle trapjes, ieder naar zijn eigen slaapplaats beneden.

De matroos had goed voorspeld! Want nauwelijks waren de passagiers in slaap gevallen of er kwam een hevige storm opzetten. De woedende golven hadden in één enkel ogenblik al een van de masten geknakt en overboord gespoeld. Daarna namen ze drie van de sloepen weg en