is toegevoegd aan je favorieten.

Nienke van Hichtum vertelt weer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DHIA EN HET HEBT.

Een sprookje uit West-Afrika.

Er was eens een man, die heette Ohia. Zijn vrouw heette Awirehoe en ze waren heel arm.

Wat ze ook probeerden, altijd liep het hun tegen. Het ongeluk scheen er wel plezier in te hebben, hen te vervolgen. Eindelijk waren ze zó vreselijk arm, dat ze haast geen lapje katoen meer hadden, om zich te bedekken.

Ohia probeerde telkens weer iets nieuws, want hij en zijn vrouw waren allebei werkzaam van aard; en zo kwam hij dan eindelijk op de gedachte om palmwijn te maken en dien op de markt te verkopen.

Hij ging nu aan zijn rijken buurman vragen of hij een aantal van zijn palmbomen mocht omhakken opdat hij palmwijn zou kunnen maken uit hun sap, om dien te verkopen op de markt. Ohia’s vrouw zou hem dan eerlijk een derde van het geld brengen, dat ze er voor kreeg. Ohia en Awirehoe zouden dan ieder ook een derde krijgen voor hun moeite.

De buurman nam dit voorstel aan, ja, hij stelde zelfs voor, Ohia al de potten te lenen, die hij nodig zou hebben om het sap op te vangen, want hij begreep maar al te goed, dat de arme man die zelf onmogelijk zou kunnen kopen.

Dankbaar en vol nieuwen moed gingen Ohia en zijn vrouw aan het werk. Ze hakten de bomen om, maakten insnijdingen in de stammen en zetten daar potten onder om het sap op te vangen. Op den morgen, toen alles zo ver gevorderd was dat Awirehoe met den palmwijn naar de markt zou gaan, stond Ohia al op, toen het nog donker was en liep met een brandende toorts naar de plek waar de stammen lagen. De potten zouden nu wel geheel vol zijn en hij zou zijn vrouw helpen ze naar de markt te dragen.

Maar o schrik! — toen hij bij den eersten boom kwam, vond hij

al de potten, die hij er onder had gezet, in scherven op den grond liggen en van het zoete sap geen spoor! Hij liep naar den tweeden en derden boom en naar alle andere, maar overal vond hij niets <fon gebroken potten en geen druppeltje palmsap.

.Tuist, terwijl hjj, geheel verslagen, deze verwoesting stond aan te