is toegevoegd aan je favorieten.

Appie maakt carrière!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÉT „BEROEMDE KWARTIERTJE”....

met 3—0 gewonnen en daarmede tevens het schoolkampioenschap van Rotterdam behaald.

Meneer Hendriks snelde het veld op en onder lulde toejuichingen werd Appie op de schouders naar het kleedlokaal gedragen. Apple was een beetje beduusd door de hulde, die hem ten deel viel. Om beurten klopten zijn vrienden hem op de schouder en zeiden:

„Het was geweldig, Apple!”

„Reuze, Appie!!”

Plotseling, zo te midden van al het opgewonden gedoe om hem

heen, moest Appie opeens aan zijn vader denken Als hij hier

nog eens getuige van had kunnen zijn! Wat zou hij blij zijn geweest! Deze gedachte overschaduwde even de vreugde van de overwinning, maar Appie kreeg niet veel tijd voor muizenissen.

In de keet was een opgewonden gepraat over de wedstrijd en nadat de jongens zich hadden gewassen en verkleed was er een bijeenkomst in het restauratiegebouwtje. Daar werden voor de verzamelde elftallen en andere genoodigden redevoeringen gehouden. Meneer Hendriks werd gefeliciteerd met zijn kampioenselftal en hij kreeg de kampioenstrofé, een voetballer van bruin marmer. Dit beeld zou in het gymnastieklokaal komen te staan, naast een lijst met de spelers, die de trofé hadden gewonnen. En in het vervolg zou elk jaar óm het beeld worden gestreden. Na de toespraken werd Appie, ten aanschouwe van iedereen, door den voorzitter van de Rotterdamse schoolcompetitie gehuldigd.

„Appie van Duin”, zei hij, „jij bent de held van de dag. Jij hebt drie doelpunten gemaakt, drie mooie doelpunten en aan jou heeft de club het te danken dat zij kampioen is geworden. Ga zo voort, jongen. Misschien word jij nog wel eens de toekomstige midvoor van het Nederlands elftal. Hier jongen, mijn hartelijke gelukwensen.”

„Dank u meneer”, fluisterde Appie, die een kleur kreeg als vuur.

„Een hoeratje voor Appie”, zei meneer Hendriks, „hiep....”

„Hiep hoera!”, schreeuwden alle jongens, ook de spelers van de Kazemeschool. Na «afloop van de huldiging werden de